Annandag påsk

Jesus visar sig för alla lärjungar på olika sätt. Deras reaktioner är också olika. Några tvivlar på att det är verklighet, någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

Jesus visar sig för lärjungarna

På annandag påsk kan vi lyssna på flera berättelser om hur den uppståndne Jesus visar sig för lärjungarna. Lärjungarna sitter under den här dagen antingen gömda efter det som hänt under påsken, eller på väg bort från Jerusalem.

En av berättelserna kallas för Emmausvandringen. Den handlar om två lärjungar som är på väg bort från Jerusalem. De går och samtalar på vägen. Plötsligt slår någon följe med dem.

Det är Jesus, men de känner först inte igen honom. Han frågar lärjungarna: Vad är det ni går och talar med varandra om? De berättar allt som har hänt under påsken. När de stannar för att äta och Jesus bryter brödet känner de igen honom.

Jesus går på vår sida i vardagen

Annandagens budskap är att den uppståndne Kristus går vid vår sida på vägen och delar vår vardag. Den uppståndne Kristus visar att Gud är en levande Gud, inte alltid igenkännbar. En främling men på samma gång en välbekant vän.