Sopplunch i gemenskap

Onsdagar kl 12.00- 14.00 under perioden 1/2-5/4

Välkommen på sopplunch i gemenskap!

OBS! ONSDAGAR
Sopplunchen byter veckodag dag från och med onsdag 1/2.

Församlingsgården onsdagar kl.12.00-14.00
under perioden 1/2-5/4 (ej 15/2 och 15/3) 

Sopplunch med matig soppa, hembakt bröd, måltidsdryck, kaffe och kaka
Pris 80 kr/pers