Klimatet en ödesfråga

Ludvika församling om ett biskopsbrev och Fridays for Future

Kyrkan har ett uppdrag att tala om Det Heliga eller med andra ord GUD.
I kyrkans värld är det Heliga sammankopplat med våra liv, det som ibland kallas livsväven. När livsväven är hotad får kyrkan inte vara tyst.
Den har att tala in i söndringens och splittringens sammanhang och mana till omvändelse. En omvändelse som inte handlar om de andra utan om oss själva och vår livsstil.

På Bibelns första blad talas om att människan får ett uppdrag att föröka sig, lägga jorden under sig samt förvalta den.  
Vi har som människor varit effektiva i att lägga jorden under oss. Vi har varit mindre duktiga på att ta hand om och värna det som är hotat. Detta har i sin tur lett till att vi blivit något annat än de underbara varelser, skapade till Guds avbild, som vi enligt Bibeln är ämnade att vara. I stället för att vara tjänare är vi Herrar. Istället för att vara omvårdande förvaltare är vi rovgiriga. I stället för att visa ömhet och omtanke blir vi känslokalla. Detta leder till att vi förminskar oss själva och förstör skapelsen som vi var satta att vårda och värna.

Att söka en ny väg framåt handlar om att söka nya sätt att leva. Exempelvis kan det handla om asketiska ideal, ekologiska återbruk, samt att vi är försiktiga med sådant som riskerar att skada jorden.

Att vända sig om är ytterst en andlig fråga. En fråga som berör vår värdighet som människor. En fråga som ger också andra livsutrymme, nu levande men också kommande generationer.

Vi behöver organisera oss på ett annat sätt, vi behöver söka tekniska lösningar, ta vara på den kunskap vi samlat, skapa lagar på nationell och internationell nivå som befrämjar cirkulär ekonomi, sluta överstatliga fördrag och överenskommelser men framför allt behöver vi besinna oss och bli livs vävens beskyddare och därmed också riktiga människor.

På fredagar leder unga människor demonstrationer världen över för att mana till omvändelse från den destruktiva väg vi idag går. De ropar efter en framtid där de kan leva. De uppmanar världen att slå in på en ny väg, en hållbar väg. Demonstrationen kallas för Fridays for future. Ludvika församling vill stödja ungdomarna i detta.

Redan 2014 skrev biskoparna ett brev om klimatet och har nu reviderat detta. Det heter Ett biskopsbrev om klimatet. Du kan hitta det här. Vill du ha brevet i tryckt format, hör av dig till  Ludvika församling 0240 669020. Eller under fliken ”kontakta oss”.

 

Kyrkoherde Gunnar Persson