En öppen kyrka

Svensken i allmänhet och vår bygds folk i synnerhet kan betecknas som ett naturälskande folk. Vi trivs att röra oss i skog och mark. Vår bygd med sin stora vildmark inbjuder också på ett lättillgängligt sätt oss att möta både storslagna skogar, sjöar och inte minst ett rikt djurliv.

Vid återkommande intervjuundersökningar svarar de flesta svenskar att i den mån de har haft religiösa upplevelser så har dessa erfarits i naturen. Modern forskning har också visat på naturens läkande effekter. På flera håll bedrivs både trädgårds- och naturterapi för lindring av långvariga sjukdomstillstånd. Den yngre befolkningens allt växande överviktsproblematik manar också till större fysisk aktivitet, gärna utomhus.

När vi därför som kyrka i det nya millenniet gör vår omvärldsanalys är dessa faktorer viktiga att ta hänsyn till.  ”Kyrka utan tak” kan vara ett av många sätt att möta detta. Tron på skapelsen som Guds gåva till oss bör ge inspiration till att bokstavligt gå ut och låta oss förundras.

Ludvika och Gränge-Säfsnäs församlingar har enats om att samarbeta under begreppet ”Kyrka utan tak”.  I över tjugo år har församlingarnas band till varandra synliggjorts genom  de årliga kyrkstigsvandringarna. Dessa stigar är också identiska med Romboleden som går genom vår bygd.  I maj 2011 invigs den nya gudstjänstplatsen utefter leden vid Prästhyttan, på  gränsen mellan de två församlingarna. 

”Kyrka utan tak” vill visa på en kyrka som är öppen och inte bara har högt till tak utan är alldeles utan tak upp mot universums fantastiska storhet. Det är inte detsamma som att vara utan konturer eller lärosatser. Men i en tid då vi alla inser hur de stora frågorna inte så lätt låter sig besvaras vill ”Kyrka utan tak”-begreppet inspirera oss till en generös hållning där olika åsikter får utrymme. Ingen ska behöva känna att de varken tror fel eller tror för lite.

Som kyrka kan vi vara utan ”tak” eftersom vi har ett tryggt ”golv” att vila på. Skapelsen är vårt golv. Den är given till alla och den har gett oss livet, ger oss livet och tar emot oss när livet är över. Livskraften i naturen är sannolikt den starkaste upplevbara uppenbarelsen av det gudomliga. Den delar vi med alla varelser på vår planet. Jorden vet inte av några gränser, varken etniska eller religiösa.

Vår kyrka har genom sin lära och långa tradition lyckats skapa en väg till vilken vi inbjuder andra att gå. Det utesluter inte att det finns andra vägar.  I dialogens form kan spännande erfarenheter visa sig om vad det innebär att vara människa.

Det finns också en fråga som har något av  ödeskaraktär över sig. Hur går det med vår miljö. Vi som lånat skapelsen av våra barnbarn, vad lämnar vi vidare?  Detta är en viktig fråga under begreppet ”Kyrka utan tak”. Att hjälpa människor till ett förhållningssätt som präglas av respekt och vördnad för både djur och natur är central.  Ett av de framgångsrikaste sätten att skapa detta förhållningssätt är sannolikt att just vistas i naturens närhet – låta sig förundras, lära sig mer om ekologins samspel samt inte minst fördjupa sig i tidigare generationers berättelser och myter. Just dessa berättelser har en förmåga att lägga sig i djupare själsskikt  och kan därför omedvetet leda oss rätt i vårt förvaltarskap av skapelsen. Insikten om alltings samhörighet är inga nya tankar. Kyrkofadern Gregorios av Nyssa formulerade  redan på 300-talet:
 ”Elementen befinner sig i evigt omlopp genom allt skapat, vandrar från den ene till den andra; alla delar vi dem med varandra, allt hör ihop med allt”   

För ytterligare information:
   carl-axel.hagberg@svenskakyrkan.se