Foto: Jimmy Ginsby

BIKT

Kan man bikta sig i Svenska Kyrkan?

Författaren, gastronomen och TV-personligheten Edvard Blom berättade för media att han biktar sig. Edward är katolik och för en katolik är det naturligt med bikt. Många av oss har en lite skev bild av vad bikt är, inte minst från olika filmer som Gudfadern och Priest

   Bikt är en möjlighet att göra slut på ett bra sätt, inte slut med någon människa utan göra slut på saker som skaver, ”det vi ältar”. Om vi verkligen ber om förlåtelse och verkligen menar det har vi löftet att Gud förlåter. Det kan vi vara säkra på även om det inte alltid är så att våra medmänniskor förlåter oss för det vi gjort dem. Bikt finns i Svenska Kyrkan, det finns en ordning för det, förr i tiden kallades det enskilt skriftermål och var vanligt fram till mitten av förra seklet. 

   Vill man bikta sig kan man kontakta sin präst, eller en annan präst man känner förtroende för. Det går till så att man bokar en tid och har ett samtal med prästen på en plats där man känner sig trygg. I samtalet kan man prata om allting. Det är viktigt att hjälpas åt att försöka se om det verkligen behövs bikt, kanske det istället handlar om sår eller sorg? Då behöver man prata om det som i ett vanligt samtal, i förtroende, bön kan också vara ett inslag om man vill det.

   Vi ska bara bikta/be om förlåtelse för det vi verkligen ångrar och där vi kan ha ansvar.  Ibland blandar vi ihop skuld med skam och ibland synd med sår. I samtalet kan ni hjälpas åt att sätta ord på vad som är vad. Bikt är inget måste, men en möjlighet att lämna saker bakom sig och få verklig ro och frid. I vår församling finns denna möjlighet. Du är välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter ser du längst ner.

   För den som vill veta mer så planerar vi också att under 2023 anordna en samtalscirkel om våra olika riter och kyrkliga handlingar. Till dessa hör dop, nattvard, bikt, konfirmation, vigsel och begravning och så bönen förstås.

Kontakt och mer info:

Simon Johansson, kyrkoherde: 0240 - 66 90 24

Epost: simon.johansson@svenskakyrkan.se

eller Gunnar Persson:  0240 - 66 90 52

Epost: gunnar.persson@svenskakyrkan.se