LÖVESTADS FÖRSAMLING

Prata med oss

Kontakt

LÖVESTADS FÖRSAMLING Besöks- och postadress: Lövestad byaväg 43, 27571 Lövestad Telefon: +46(417)21043 E-post till LÖVESTADS FÖRSAMLING

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tolånga kyrka stängs - men inte för gott utan för något gott

Under åren 2013 och 2014 kommer Tolånga kyrkas värmesystem att bytas. För närvarande värms kyrkan med vattenburen värme där pannan eldas med olja. Det är varken ekonomiskt eller särskilt miljövänligt. Tolånga kyrka är en mycket gammal byggnad, i sina äldsta delar från 1200-talet.

Under seklernas gång har kyrkan förändrats och utvidgats allteftersom behoven förändrats.
Med tiden har kyrkan också blivit smyckad på olika sätt. Alla inventarier behöver en miljö med temperatur och fukt i balans så att allt av trä mår bra och så att vi undviker fukt- och mögelskador. När kyrkan inte används skall temperaturen vara optimal för träinventarier. Uppvärmningen skall ske så snabbt att inte vi riskerar sprickbildning eller annat.

Under 2011 bytte vi värmesysytem i Lövestad kyrka. Där bytte vi från direktverkande el till vattenburen värme där värmekällan utgörs av jordvärme. Nu skall Tolånga kyrkas befintliga vattenburna system förses med en ny värmekälla. Systemet och principen blir densamma fast anpassat för Tolånga kyrka. Vi har goda erfarenheter av systemet i Lövestad kyrka och de entreprenörer vi anlitade gjorde ett mycket bra arbete.

Projektet i Tolånga kommer att kosta ungefär två miljoner kronor. Det är mycket pengar men vi får bidrag till det mesta.

Arbetet kommer att ske i två omgångar. Efter påsk 2013 påbörjas den första fasen av arbetet med schaktning och borrhål. Första delen av arbetet kommer att pågå till den 12 juni. Del två av arbetet påbörjas i augusti.

Under arbetsperioderna kommer kyrkan att vara helt stängd och de gudstjänster som skulle ägt rum i Tolånga kyrka kommer istället att firas i någon av våra andra kyrkor. Jag och kyrkorådet hoppas på förståelse för detta.

Åke Appelgren