Mandala inspirerad av urinvånarna i Australien
Foto: Katarina Mårtensson

Mandalamålning

Kom som du är med en passare, linjal, penna, penslar och egen lunch! Församlingen bjuder på kaffe och te.

Lördagen den 26 september klockan 10-16 målar vi mandala i församlingshemmet i Lövestad. Den här dagen låter vi fantasin flöda fritt och inspireras av urinvånarnas i Australien konst. Den speglar hur allt skapat hör samman i en väv av liv. Ovan kan ni se en mandala som jag har gjort på detta tema.

Lördagen den 21 november klockan 10-16. Vi lär oss att konstruera stjärnor av olika slag – femuddiga, sexuddiga och åttauddiga stjärnor blir det!

Välkommen att anmäla dig till Katarina senast en vecka innan på telefon 0417 215 73 eller 070-300 61 14 eller katarina.martensson@svenskakyrkan.se