Ett år med Frälsarkransen

Frälsarkransen vill vara som en god vän: Den ställer inte krav, den tränger sig inte på, den stänger ingen ute, den finns till hands när den behövs.

Du kan hänga Frälsarkransen över din säng som påminnelse: ”Här finns jag –
om du behöver mig”. Den kan ligga på nattduksbordet. Den trivs på handleden
och i fickan. Frälsarkransen består av arton pärlor och talet arton är ett viktigt
tal i traditionen. På bibelns hebreiska har det vanliga ordet för liv talvärdet arton. Frälsarkransen är Livets pärlor. Varje pärla symboliserar en aspekt av livet. Vi pratar, sjunger psalmer och gör avslappningsövningar. Varje pärla har sin bön och sin meditation.

Vi träffas på församlingshemmet i Lövestad följande tisdagar mellan 14 och 16:

7 september Gudspärlan
21 september Gudspärlan/Skapelsen
12 oktober Tystnadspärlorna
2 november: Jagpärlan
23 november: Doppärlan
14 december. Advent och jul/Julfest!
11 januari: Ökenpärlan
1 februari: Bekymmerslöshetspärlan
22 februari: Kärlekspärlorna
15 mars: Hemlighetspärlorna
5 april: Nattpärlan
12 april: Uppståndelsepärlan
3 maj: Avslutningsfest
Vi börjar med fika varje gång. Välkommen med din anmälan!

Katarina Mårtensson - 070 300 61 14
katarina.martensson@svenskakyrkan.se