Monument utanför Annagården Lövånger
Foto: Iris Sjöström

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan styrs av politiker som utses i direkta val där alla som är medlemmar i kyrkan har rätt att rösta. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ.

Fullmäktige sammanträder vanligtvis endast ett par gånger per år.
För att leda den löpande verksamheten utses ett kyrkoråd.
Kyrkorådet är pastoratets styrelse och består av politiskt tillsatta ledamöter samt kyrkoherden som är självskriven ledamot. Kyrkorådet har till uppgift att övervaka den löpande verksamheten och se till att all verksamhet sköts i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige beslutat om.
Här kan du läsa Pastoratets Församlingsinstruktion 
Kyrkorådets ordförande är Wiveca Andersson.

Kyrkorådet i Burträsk-Lövångers pastorat januari 2018

Övre raden fr v Stig Stefansson, Stefan Pettersson, Annica Nilsson, Lennart Ljung, Maria Andersson (ersättare för Per Fhärm). Nedre raden fr v. Håkan Lundmark, Åke Lundgren (kyrkoherde), Wiweca Andersson (ordf) och Barbro Lindgren Foto: Ulf Wikström