Foto: carlstromphotography.com

Kallelse till kyrkostämma

Årsmöte och kyrkostämma äger rum söndag 13 juni direkt i anslutning efter mässan kl. 11.00.

Kallelse till Kyrkostämma (AGM)


The Swedish Church in London Ltd, söndagen den 13 juni 2021 i direkt anslutning till högmässan kl. 11.00 


Proxy kan lämnas direkt vid kyrkan, postas och alternativt mailas till kyrkan senast 10 juni 2021 kl 11.00.

The Swedish Church
6 Harcourt street
W1H 4AG London

Din proxyröst mailas till  chairmadelaine@swedishchurch.com senast 10 juni 2021 kl 11.00

 
Enligt gällande COVID plan kommer vi att öppna kyrkan igen den 17 maj. Vi planerar att kyrkostämman äger rum i kyrkan. Eftersom antalet besökare är begränsat uppskattar vi om Ni skickar en brevröst. 

 
Endast betalande medlemmar har rösträtt. Medlemskap gäller per kalenderår och enklast du förnyar du ditt medlemskap online via länken nedan.

Här hittar du de dokument du behöver för församlingens kyrkostämma 2021


Kallelse till församlingens årsmöte 2021

Församlingens stadgar

Proxy 2021

Årsredovisning 2019

 

Kontakt


Katarina Bäckelin, kyrkoherde

Madelaine Mason, kyrkorådets ordförande