AGM 2024

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan i London kallar till AGM söndag 12 maj direkt i anslutning efter mässan kl. 11.00.

På församlingens AGM finns det möjlighet för dig som medlem att kunna påverka kyrkan och dess arbete.  På det årliga mötet går vi t ex igenom förra årets ekonomiska siffror, gör eventuella personval och beslutar om motioner.

Motion

Har du en fråga som du vill ska tas upp på kyrkostämma?

Då skriver du en motion och mejlar den till församlingen, senast 9 april.

Mailadress: office@swedishchurch.com

Röstberättigad

För att vara röstberättigad på stämman måste du vara betalande medlem. Medlemskapet gäller per kalenderår. Har du inte betalat medlemsavgift för 2024 så gör det här: Medlemskap 2024

Är du medlem men kan inte närvara på stämman? Fyll i Proxydokument nedan och använd din rätt att påverka ändå.

Proxy kan lämnas direkt till kyrkans exp, postas eller mailas, så att den är kyrkan tillhanda senast 8 maj 2024.

The Swedish Church
6 Harcourt street
W1H 4AG London

Mailadress: office@swedishchurch.com  

 

Dokument

Här hittar du de dokument du behöver för församlingens kyrkostämma 2023

Kallelse till församlingens årsmöte 2024

Församlingens stadgar

Proxy 2024

Årsredovisning 2023 (kommer inom kort)

En ordförandeklubba ligger på ett blankt bord.

Organisation

Här finns uppgifter om kyrkoråd och andra förtroendeuppdragstagare.