Foto: carlstromphotography.com

Bli medlem/Membership

Som hemma - fast utomlands!

I Storbritannien betalar du som svensk ingen kyrkoavgift och det innebär att Svenska kyrkan i Londons främsta kapital kommer från våra medlemmars årliga bidrag, samt från de som engagerar sig i verksamheten.

Som medlem hjälper du framför allt till med att stödja församlingens diakonala verksamhet och verksamhet för svenskar och människor med svenskanknytning i Storbritannien och på Irland. 

För medlemskap klicka här