Vilka gravskick finns på Lomma kyrkogårdar?

Det finns olika gravskick att välja mellan när någon ska gravsättas. Du kan till exempel välja mellan kistgrav och urngrav, minneslund eller askgravplats samt ytterligare några till. På Lomma kyrkogårdar finns de flesta i Sverige förekommande gravskicken. Här beskrivs vad de olika gravskicken innebär.