Nya Kapellkyrkogården

Är den kyrkogård som har störst variation vad gäller olika sorters urngravskvarter, den anlades under 1960-talet och har under det senaste årtalet genomgått förändringar i omgångar av olika karaktärer.

I samband med att det gamla Kapellet revs inne på Kapellkyrkogården arbetade man med röjning och trädfällning för att anlägga Nya kapellkyrkogården. Paul Hansen utformade då den tidstypiska stilen ett nytt gravkapell. Den 3 december 1967 invigdes kapellet. Man kunde då läsa i tidningsartiklar ”Naturen som altartavla i Lomma nya gravkapell”.

I takt med att det blev allt vanligare med kremering under 80-talet anlades en Minneslund ritad av arkitekten Wolfgang Huebner, som gick i drift 1982. Förutom den rektangulära gräsmattan där askorna gravsätts, finns ett vattenkar ritat av arkitekten Bo Svensson, med plats för snittblommor och en mur avsedd för gravljus ritad av Tore Grahm.

Urngravskvarteret öster om Minneslunden anlades i samma period. Området består av gångar med gräsmatta och avenbokshäck som delar in kvarteret från A till E med numrerade gravplatser avgränsade med benved.

Längre österut ligger ytterligare ett urngravskvarter, benämns KG. Området utmärker sig med sina två gulbladiga korstörne, Gleditsia triacanthos ’Sunburst’.

2003 anlade kyrkogårdsförvaltningen Askgravplasterna med gravstenar liggande i gräsmattan, kvarteret benämns NG. På den tiden var det ett nytt gravskick som var ovant för Lommaborna och det var först 2004 som första urnsättningen skedde. Idag är kvarteret fullt och väldigt attraktivt. Till kvarteret byggdes det ett vattenkar för smyckning av snittblommor, även denna är ritad av Tore Grahm.

På Nya kapellkyrkogården finns även kvarter F som anlades 2003, benämns NF. Ett kvarter med gångar av gräsmatta och rygghäck med buxbom samt idegran.

Väster om kvarteret ligger kyrkogårdens Askgravlund, ritad av Elin Kärmann. Askgravlunden invigdes första advent 2019. Platsen är omsluten av avenbokshäck med entréer från söder och norr.  Framför rabatten med torktåliga och prydnadsvärda perenner, sätts namnbrickor i brons upp på granitpelarna.

Ljushållare i form av ett skepp för gravljus och en vashållare för snittblommor smyckar platsen året runt.