Lomma kyrka

Den tidiga stenkyrkan från tiden före år 1100 framstod mot 1800-talets mitt som allt för förfallen och hade dessutom blivit för trång till följd av befolkningsexplosionen.

Den 20 februari 1870 godkändes arkitekt H. A. Nielsens förslag till ny kyrka i Lomma vilken uppfördes 1872. Kyrkan som är uppförd i gult maskintegel invigdes av biskop Wilhelm Flensburg den 6 juli 1873.

Altaret
Altaret är en rekonstruktion av den äldsta kyrkans altare, gjord i samband med kyrkans restaurering år 1935. De sex målade tavlorna är från 1700-talet och återger: Jesu födelse, nattvardens instiftande, Getsemane, korsfästelsen, uppståndelsen och himmelsfärden.

På altaret före 1935 stod det fem figurer; Kristus och de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som nu finns på väggen i södra korsarmen.

Dopfunten
Originalet i lera finns på Nya Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn, daterat den 15 februari 1844. Skulpturen är designad av H. W. Bissen (1798-1868). Dopfunten inköptes till den nya kyrkan år 1873.

Fönstren
Korfönstren bakom altaret är tillverkade i München och skänktes av församlingsbor efter en insamling åren 1885-1891.

De fyra andra korfönstren skänktes år 1928. På dem står det bland annat: ”In Memoriam Johan Henric Thomander” och ”In Memoram Gottfrid Billing”, vilket påminner om den tid, då Lomma pastorat var biskopsprebende, en ordning som upphörde år 1919.

Orgeln
Orgelfasaden är från 1880 och behölls då nuvarande orgeln med sina 21 stämmor byggdes år 1957 av A. Mårtenssons Orgelfabrik AB i Lund.

Adressen är Prästbergavägen 71.

Läs eller ladda hem kompendiet om Lomma kyrka, skrivet av Jan-Olof Aggedal och Kristina Lindström