Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdarna är belägna vid Lomma kyrka: Gamla kyrkogården, Östra kyrkogården, Gamla Kapellkyrkogården och Nya Kapellkyrkogården. På kyrkogårdarna Gamla och Nya kapellkyrkogårdarna finns också urnmurar med nischer för gravsättning av beständiga urnor. Minneslunden och askgravplatsen är belägna vid kapellet på nya kapellkyrkogården.