Kyrkogårds- och begravningsfrågor

Kyrkogårdarna är belägna vid Lomma kyrka: Gamla kyrkogården, Östra kyrkogården, Gamla Kapellkyrkogården och Nya Kapellkyrkogården. På kyrkogårdarna Gamla och Nya kapellkyrkogårdarna finns också urnmurar med nischer för gravsättning av beständiga urnor. Minneslunden och askgravplatsen är belägna vid kapellet på nya kapellkyrkogården.

Läs mer om kyrkogårdarna under fliken "Kyrka, kapell och kyrkogårdar".

SKÖTSELAVTAL 2020 – gravskötsel
Lomma församlings kyrkogårdsförvaltning erbjuder gravskötsel. Priserna bestäms av gravplatsens storlek och utformning. I gravskötsel ingår vårstädning, skötsel under säsongen (april – oktober) samt höststädning. Avtal kan tecknas för ett år, tre år eller som avräkningsavtal. Vi har beräknat en höjning av avgiften med 2% fr o m 2020.

Beräknade priser 2020:
Kolumbarium (urnnisch) 420:-
Urngrav (ca 1-1,5 m2) 570:-
Större gravplatser
- - 3,14 m2 765:-
- 3,15 – 6,24 m2 970:-
- 6,25 – 9,34 m2 1225:-
- 9,35 – 12,54 m2 1530:-
- 12,55 – 15,64 m2 1735:-
- 15,65 – 18,74 m2 1940:-
- 18,75 – 21,84 m2 2140:-
- 21,85 – 25,4 m2 2350:-
- 25,5 – 50 m2 2550:-

Utöver gravskötsel erbjuder vi ett dekorativt paket bestående av små påskliljor inför påskhelgen, ljung som planteras inför Allhelgonaveckan och grandekoration med 3 kottar som läggs ut inför första söndagen i advent. Detta paket kostar fr o m 2020 180 kr och kan köpas även om man inte har bokat gravskötsel enligt ovan.
För beställning av ovanstående tjänster, kontakta assistent Barbro Karlsson, 040-41 61 20

måndag, onsdag- fredag klockan 10 – 12

Övriga förekommande tjänster 2020:
Ljuständning 1 eller 2 gravljus 60/80 kr
Fotografi utskrift 60/80 kr
Stentvätt 360 kr/timme april – september
Krans, 30 cm vitmossa, röd rosett 150 kr beställs senast v 50
Grane framför gravstenen beräknas individuellt, ring oss.

För dessa och andra beställningar, kontakta kyrkogårdsförvaltningen:
Fastighetsansvarig Peter Andersson mobil: 0767894066.