Kyrkogårdarna

I Lomma finns de fyra kyrkogårdarna, Gamla kyrkogården, Östra kyrkogården, Kapellkyrkogården och Nya Kapellkyrkogården. Kyrkogårdarna har olika karaktärer och med olika gravskick. Gravkvarteren är benämnda med bokstäver och gravarna med siffror.

Med våra gravanordningar på kyrkogården bevarar vi en värdefull kulturmiljö som utgör en viktig del av kyrkogårdsmiljön med ett betydelsefullt värde. Tittar man närmare på gravvårdarnas årtal, titlar, orter, har man möjlighet att bilda sig en djupare uppfattning om hur lokalsamhället såg ut när kyrkogården anlades och när flest blev begravda på den.

Kyrkogården har en stor påverkan på den biologiska mångfalden, här finns sällsynta växter och smådjur. Våra många träd och buskar har god tillgång på insekter, frukt och bär som ger föda åt fåglarna. Vi uppmuntra våra pollinationer genom att plantera växter av olika slag som lockar till sig fjärilar, bin och andra insekter.

Hitta till oss!

Kyrkans adress är Prästbergavägen 71.

Kapellets adress är Prästbergavägen 69 B.

Byskolans adress är Prästbergavägen 74.

Församlingshemmets adress är Skolgatan 4.

Kyrkogårdsförvaltningens adress är Klockarevägen 4.

Vill du lämna blommor i samband med begravning?
Dörren på den norra sidan av kyrkan och kapellets entré öppnas 7.30 vid begravningsdagar. Ställ blommorna innanför dörren.