Kapell, byskolan, klockaregården

I församlingen finns förutom kyrkan även ett kapell.

Kapellet har en kapacitet på 32 personer och kyrkan har en kapacitet på 300 personer.

Adressen är Prästbergavägen 69 B.

Församlingshemmet, Byskolan och Klockaregården är ytterligare tre fastigheter.

Församlingshemmet
Här, på Skolgatan 4, finns förutom församlingsexpeditionen med personalens arbetsrum en större samlingssal, samtalsrum, barn- och ungdomslokaler samt lokaler för olika församlingsaktiviteter.

Församlingshemmet är ritat av Tage Møllers Arkitektbyrå i Malmö och invigt den 14 december 1960 av biskop Martin Lindström.

Byskolan
Mitt emot kyrkan hittar du byskolan, där vi också har mycket verksamheter.
Adressen är Prästbergavägen 74.

Klockaregården
Tidigare låg på samma plats en gammal gård, som utgjorde en lönetillgång för klockaren, det gamla namnet för vad som i dag kallas kantor och organist.

Klockaregården blev därför det naturliga namnet på nybyggnaden som idag rymmer kyrkogårdsavdelningens administrationslokaler.

Fastigheten är ritad av Tage Møllers Arkitektbyrå i Malmö och uppförd 1970.

Adressen hit är Klockarevägen 4.