Kontroll av gravstenar

Lomma kyrkogårdsförvaltning genomför under 2019 kontroll av gravstenar för att uppfylla de nationella riktlinjerna.

Risk för att gravstenen faller

Under 2013/14 utförde Lomma kyrkogårdsförvaltning  kontroll av gravstenar för att säkerställa att de nya nationella riktlinjerna följdes. Kontroller på gravstenarna ska göras var femte år och därför gör vi detta återigen under2019.

Vems ansvar?
Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för att begravningsplatsen är en säker miljö för såväl personal som besökare. Det inkluderar kyrkogårdsförvaltningens ansvar att kontrollera att gravstenarna är säkra. Det är sedan gravrättsinnehavarens skyldighet att inom ett år åtgärda eventuella brister vid genomförd kontrollbesiktning.

Senaste kontrollbesiktningen
Lomma kyrkogårdsförvaltning har under 2019 och 2020 genomfört kontroll av gravstenar för att säkerställa att de nationella riktlinjerna gällande provning och säker montering av gravanordningar uppfylls. Arbetet utgår från följande rutiner och riktlinjer:

- Kontroller på gravstenar ska göras vart femte år.

- Kyrkogårdspersonal kommer att utföra gravstenskontrollen. Av säkerhetsskäl får allmänheten inte själva kontrollera gravstenar på egen hand.

- Alla gravstenar mellan 30-150 cm höjd måste klara ett drag- och tryckprov på 35 kg, vara fast förankrad i mark, dubbade med minst två dubbar utav syrafast rostfritt stål och med rätt dimension, samt inte uppvisa för stor lutning.

- När en riskbedömning av gravstenarna görs säkras de gravstenar som blir underkända med hjälp av en stolpe eller läggs ner.

- Gravrättsinnehavaren kontaktas per brev inom två veckor från att gravsten säkrats.

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna gravrättsinnehavare med råd hur man kan gå tillväga i fall då gravsten blivit underkänd vid kontrollbesiktning.

Kontakta oss gärna för råd och ytterligare information, 0722-32 40 42.