Kapellkyrkogården

Kapellkyrkogården är anlagd 1895 och invigd 1896, det är den första utvidgningen av Lomma kyrkogård. Innanför grinden, i öster finns en gräsmatta, här låg tidigare det begravningskapell som gav namn åt kyrkogården. Kapellet revs under 1960-talet.

På kapellkyrkogården vilar Tullstationsföreståndaren, Distriktssköterskan, Hustrun Barnmorskan, Handsömmerskan och En riktig mor. Detta ger kyrkogården ett högt kulturhistoriskt värde, som kyrkogårdsförvaltningen har som mål att bevarar i sin helhet.

Kapellkyrkogården är liksom Gamla kyrkogården typiskt skånsk med singel och buxbom. Här finns en tydlig mittaxel från grinden vid vägen ner till konstverket ”Lär mig, du fjäril” av Rune Säll invigd 1971. Allén består av tuja, Thuja occidentalis ”Smaragd”.

Även denna kyrkogård avgränsas med kalkstensmur med urnnischer, byggda under 1950- och 70-tal. Här vilar främst eternitarbetare och eternitförmän.

Längs ner mot ån har vi Sjömansgraven, med inskriptionen ”Havet gav sina döda åter”, en gravplats som kom till stånd troligtvis vid förstavärldskriget för att kunna gravsätta de okända soldater som flöt iland vid kusten i Lomma. Det finns inga tydliga dokument på hur många som är gravsatta där.