Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kapellet

Kapellet är inbyggt i slänten mot Höje å och är ritat av Tage Møllers Arkitektbyrå i Malmö.

Frontväggen består av ett glasparti med utsikt över ån där begravningsgästerna kan följa naturens skiftningar.

Kapellet har 32 platser.

Adressen är Prästbergavägen 69 B.