Ja, jag vill vara med!

Vi trivs där vi behövs! Engagera dig som ideell i Lomma församling!

Kanske längtar du efter ett sammanhang där du kan ha en uppgift? Att få göra något för någon annan? Det finns många uppgifter för dig som vill vara en ideell resurs i församlingen.                               

Kontakta Lisa Buratti.

Anmälningsdatum gäller som turordning. Välj den grupp du i första hand vill gå i. I andra hand, använd fritextfältet nedan. Där skriver du också om du gärna vill gå tillsammans med en kompis och hans/hennes namn.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera de uppgifter om dig som du anger på anmälningsblanketten. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Lomma församling och endast i syfte att administrera konfirmationen. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till expeditionen på 040-41 61 20 eller lomma.forsamling@svenskakyrkan.se