Meny

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Kirsti Haaland ordf. 0707-236091 

Kyrkorådet

Ledamöter

Lena Forsberg ordf. 0707-332908
Lisa Bäck v. ordf.
Kirsti Haaland
Anne-Sofie Polsten
Thomas Nilsson
Marianne Axelsson Ståhl
Britt Midlöv
Mona Dahlskog
Annemarie Björkman
Åke Björkman

Ersättare

Jeanette Schönknecht
Paul Johansson
Christina Hansson
Britt Hjertqvist
Anders Rydström
Lena Arschenholtz
Anna-Greta Wandegren
Mari Brandt
Mats Falk
Per Bengtsson

Arbetsutskottet

Lena Forsberg
Lisa Bäck
Thomas Nilsson
Sven Åke Björkman    ersättare
Anne-Sofie Polsten    ersättare
Jan-Olof Aggedal Kyrkoherde