Diakoni

Diakoni är en av kyrkans fyra grundpelare. Diakoni är uppdraget att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

DIAKONI

Diakoni är en av kyrkans fyra grundpelare. Diakoni är uppdraget att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

I församlingens olika verksamheter och mötesplatser erbjuds social gemenskap där liv och vardag delas på allas villkor. Inte för vad du presterar utan för vad du är. I de olika sammanhangen vill vi förmedla en möjlighet för var och en att bli sedd, känna delaktighet, bli tagen i bruk eller räknad med. Det diakonala arbetet ger dig en möjlighet att engagera dig i kyrkans arbete, såväl på det lokala planet som i internationella frågor.                                                                                                                      

Kyrkans diakonala arbete kan se olika ut beroende på hur det omgivande samhället ser ut, men oavsett var vi bor och vad vi har för bakgrund så brottas de flesta av oss någon gång i livet med frågor och funderingar som kan vara svåra att bära själv. Ibland kan det vara skönt att få prata med någon utomstående.

Välkommen att besöka oss!

 

ENSKILDA SAMTAL/SJÄLAVÅRD

Diakon finns tillgänglig för enskilda samtal och själavård om funderingar som kan vara svåra att bära själv. Samtalen är kostnadsfria och lyder under tystnadsplikt. 

 

ENGAGERA DIG

Vi trivs där vi behövs!

Engagera dig som ideell i Lomma församling!

 Kanske längtar du efter ett sammanhang där du kan ha en uppgift? Att få göra något för någon annan? Det finns många uppgifter för dig som vill vara en ideell resurs i församlingen, bland annat

 Gudstjänst och andakter
Verksamhet med barn/unga
Diakoni med äldre
Sång och musik
Flykting/integration
Internationellt arbete
Servering/kök
Bakning
Sy/handarbete
Resurs vid särskilda tillfällen Lommafesten (sista helgen i maj), Julrundan (andra helgen i december), Julafton/Julspel etc.)
 

Vi ser fram emot att du tar kontakt med någon av oss!

Läs mer om diakoni på Svenska kyrkans gemensamma webbsida.