Begravningsombud

Enligt lag ska det i varje kommun finnas ett begravningsombud, som tillsätts av länsstyrelsen.

Alla medborgare betalar en begravningsavgift. Ombudets uppgift är att vara en mellanhand gällande begravningsfrågor mellan kyrkan och de som av olika anledningar inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Ombudet ska också vara med vid fastställandet av församlingens begravningsavgift och reagera och redogöra för sådant som inte förenar kyrkans huvudmannaskap för begravningsverksamheten med religionsfriheten.

För församlingarna i Lomma kommun är Bengt Persson utsedd. Du når honom på  0703-55 74 07 och 040-93 02 61 eller via e-post 
bengt.persson@bredband2.com