Begravningsavgiften

Begravningsväsendet med våra kyrkogårdar är ett gemensamt ansvar i samhället.

Svenska kyrkan har även efter år 2000 statens uppdrag att i de flesta kommuner vara huvudman för begravningsväsendet. För att bekosta denna verksamhet utgår en begravningsavgift som varje skattskyldig betalar till den som har statens uppdrag att sköta begravningsverksamheten.

I Lomma kommun har församlingarna i Lomma och Bjärred detta uppdrag.

För begravningsavgiften är vi alla garanterade:

- Gravplats på allmän kyrkogård under en tid av 25 år 

- Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav

- Vissa transporter av den döde

- Kremering

- Lokal för förvaring av den döde

- Lokal för personligt avsked (bisättning eller visning)

- Lokal för begravningsceremoni  (såväl utan som med religiösa symboler)

- Välskötta kyrkogårdar som en del av vårt gemensamma kulturarv

Vi är garanterade gravplats på den ort där vi är folkbokförda, men vi har också rätt att välja en annan plats i landet om tillgången på gravmark medger detta.

I Lomma församling kan begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning ske i Lomma kyrka och Lomma kapell och borgerlig begravning kan ske i Lomma kapell eller om detta skulle vara för litet på något av krematoriekapellen i Malmö eller Lund.