Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsavgiften

Begravningsväsendet med våra kyrkogårdar är ett gemensamt ansvar i samhället.

Svenska kyrkan har även efter år 2000 statens uppdrag att i de flesta kommuner vara huvudman för begravningsväsendet. För att bekosta denna verksamhet utgår en begravningsavgift som varje skattskyldig betalar till den som har statens uppdrag att sköta begravningsverksamheten.

I Lomma kommun har församlingarna i Lomma och Bjärred detta uppdrag.

För begravningsavgiften är vi alla garanterade:

- Gravplats på allmän kyrkogård under en tid av 25 år 

- Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav

- Vissa transporter av den döde

- Kremering

- Lokal för förvaring av den döde

- Lokal för personligt avsked (bisättning eller visning)

- Lokal för begravningsceremoni  (såväl utan som med religiösa symboler)

- Välskötta kyrkogårdar som en del av vårt gemensamma kulturarv

Vi är garanterade gravplats på den ort där vi är folkbokförda, men vi har också rätt att välja en annan plats i landet om tillgången på gravmark medger detta.

I Lomma församling kan begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning ske i Lomma kyrka och Lomma kapell och borgerlig begravning kan ske i Lomma kapell eller om detta skulle vara för litet på något av krematoriekapellen i Malmö eller Lund.