Foto: Johannes Frandsen/IKON

Verksamhet för vuxna

Här hittar du all verksamhet som riktar sig till vuxna i första hand. För musik- & körverksamhet går du till fliken Musik i menyn.

OBS! För att se aktuella tider och datum för respektive verksamhet, gå till kalendern. Tider och innehåll kan förändras med kort varsel och kalendern uppdateras löpande med de senaste tiderna.

Bibelstudium

Det finns ett flertalet bibelstudiegrupper som träffas runt om i pastoratet. Du är varmt välkommen att delta i en givande gemenskap som kretsar kring bibeln de frågeställningar och diskussioner som ges av de erfarna ledarna. Grupperna träffas på följande platser (tiderna hittar du i kalendern)

Jämna veckor

  • Idala/Gällinge - Gruppen alternerar mellan Idala och Gällinge församlingshem. Gruppen träffas på tisdagar
  • Frillesås/Rya - Gruppen alternerar mellan Frillesås och Rya församlingshem. Gruppen träffas på tisdagar

Ojämna veckor

  • Ölmevalla församlingshem - Gruppen träffas på onsdagar.

Kulturkvällar i Landa kyrka

Inspirerade av de vackra tak- och väggmålningarna startar under hösten vår satsning på kulturkvällar i Landa kyrka med inbjudna gäster från musik-, litteratur- och konstvärlden. Välkommen!
Datum: söndagarna 26/9, 24/10 & 21/11
Tid: kl 19:00
Läs mer om innehållet i kalendern.

Verksamheter i Rya kyrka i Frillesås

Alpha-grupp

Här hittar du information om alpha-gruppen.

Böneträffar

Ingen anmälan krävs. Om du inte har möjlighet att vara med men har något som du vill att vi ska be för, meddela gärna Charlotte Svensson
Tid: Varannan måndag kl:16.30-18.30
Plats: Frillesås församlingshem

Gemenskapsfika

Fika och pratstund. Hjärtligt välkommen!
Tid: Varannan onsdag kl:14-16
Plats: Rya kyrka

Verksamheter i S:t Lars kyrka i Åsa

Fördjupningstillfällen

Särskilt under fastetid träffas vi för fördjupande samtal och undervisning kring vår kristna tro, ibland med inbjudna talare, ibland församlingarnas egna personal. Håll utkik i Löftet och i kalendern efter nästa tillfälle.
Ansvarig/vid frågor: kontakta Jacob Molén

Onsdagsluncher i S:t Lars

Startar med en kort middagsbön, sedan serveras en god lunch med efterkommande kaffe och kaka för endast 50kr.
Därefter lyssnar vi till ett trevligt föredrag, sång och musik eller quiz med fina priser.
Tid: Varannan onsdag kl. 12:00
Plats: S:t Lars samlingssal

Program Hösten 21 - Onsdagslunchen:

  • 6 oktober Frågesport med fina priser, diakon Caroline
  • 20 oktober ”Glada kossan... livsglädje på allvar!”, Elisabeth Ingvarsson, konstnär & ordhumeriker
  • 3 november ”Konsten i kyrkan”, Annika Brantinger präst

    17 november ”Byn Åsa i mitt hjärta, 50års tillbakablick”, Christina Glemme Wannebo, pensionerad präst
  • 1 december ”Några tankar om tiden”, Eva Ivarsson f.d. diakon
  • 15 december Julmusikquiz med musiker och diakon, både allsång och tävling med fina priser.

Hantverksgrupp

Ta med ditt sticke, virke eller brodyr. Alternativt kommer du och målar i akvarell. Fika serveras för 20kr.
Tid: Varannan torsdag kl. 13:00-15:00
Plats: S:t Lars samlingssal,