Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Löftadalens pastorat Besöksadress: Stenviksvägen 13, 43953 ÅSA Postadress: Box 104, 43905 ÅSA Telefon:+46(340)740500 E-post till Löftadalens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad är begravningsavgift och kyrkoavgift?

Här hittar du information om Kyrkoavgift och Begravningsavgift, vad begreppen betyder och hur det fungerar.

Kyrkoavgift (denna avgift slutar man betala vid ett ev. utträde ur SvK)

På varje intjänad hundralapp betalar våra medlemmar 1,40 kronor till Svenska kyrkan, Löftadalens pastorat. Det är detta som är kyrkoavgiften. Denna medlemsavgift går till våra verksamheter och gudstjänster, där människor får möta Gud och varandra i gemenskap.

Vad möjliggörs av kyrkoavgiften?

I våra fem församlingar samlas varje vecka ungefär 400 personer till olika gudstjänster och lika många till verksamheter som babyrytmik, barnkörer, konfirmander och ungdomsgrupper, öppen verksamhet för daglediga, körer, samtalsstöd och arbete bland utsatta människor i samhället bland mycket annat. Genom avgiften kan Svenska kyrkan också erbjuda till exempel sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präst och härbärgen för ensamma och hemlösa.

Begravningsavgift (denna avgift betalar alla oavsett om de är medlemmar i SvK eller ej)

Från och med januari 2017 blir den enhetliga begravningsavgiftssatsen 24,6 öre per hundralapp. Det beslöt Kammarkollegiet 1 december 2016.
Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.
Beslutet innebär att alla som är skrivna i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, ska betala samma avgiftssats för begravningsverksamheten. Denna avgift är inte möjlig att avsäga sig.

Avgiften går till följande:

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
  • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Begravningsavgiften finansierar även olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, exempelvis skötsel. Utöver detta finansierar begravningsavgiften det som har ett direkt samband med förvaltningen av begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser.
Det är Svenska kyrkan som är huvudman och ansvarar för begravningsverksamheten i alla kommuner utom Stockholm och Tranås där istället kommunen är huvudmän.

Om man begär utträde
Om du bestämt dig för att lämna medlemskapet i Svenska kyrkan innebär det att kyrkoavgiften tas bort medan begravningsavgiften är kvar. Anmäler man utträde innan den 1 november betalar man ingen kyrkoavgift från och med kommande år.