Så styrs Löftadalens pastorat

Här hittar du en organisationsskissen och du kan ladda ner en lista på ledamöter i de olika råden.