Foto: Tommy Hvitfelt

Landa kyrka

Landa kyrka är en mycket vacker medeltidskyrka med unika väggmålningar från 1600- och 1700-talen.

Adress Landa kyrka: Borekullavägen, 439 63 Frillesås

Landa kyrka byggdes omkring sekelskiftet år 1100 - 1200 när Halland tillhörde Danmark. Man tror att den har byggts med hjälp av cisterciensermunkar från Ås kloster. Kyrkan hade först en klockstapel, men när tornet byggdes 1795, flyttades klockorna till tornet och kyrkan fick orgelläktare och tornrum. Eftersom tornet byggdes av tung sten och kyrkan ligger på lerjord, så har tornet sjunkit och på håll syns det att tornet lutar.

Väggmålningarna återupptäcktes vid kyrkans restaurering år 2001. Det är kalkmålningar från tidigt 1500-tal. De två bäst bevarade målningarna föreställer Jesus vid 12-års ålder i templet och Jesus vid gästabudet i Betania när Lasaros syster Maria smorde Jesu fötter med balsam.

Predikstolen är från 1699 och gjord av bildhuggaren Hans Hultman. På framsidan finns skulpturer som föreställer de fyra evangelisterna.

Dopfunten som är huggen i granit, ser medeltida ut, men är från 1915.

Duvan över dopfunten är gjord av Frillesåskonstnären Birgitta Jannesson och invigdes Pingstdagen 2002.

Altaruppsatsen är från tidigt 1600-tal och en gåva från Onsala församling i slutet av 1600-talet.

Takmålningarna är från 1804 och gjorda av P. Hallberg från Halmstad och Jacob Magnus Hultgren från Varberg.

Orgeln är en mekanisk orgel med fjorton stämmor och byggd av Tostareds Orgelfabrik 1981.

Välkommen att besöka kyrkan. Under perioden maj till augusti är kyrkan öppen varje vardag. Genom den elektroniska guiden kan du få information om kyrkan på svenska, engelska, tyska eller spanska. Vi har öppet som VÄGKYRKA några veckor i juli.  Närmare information se hemsidan eller dagspressen.

Guidning av kyrkan kan beställas genom församlingsexpeditionen
tel. 0340-740500
eller
av församlingsrådets ordförande Gunnel Lindskoog tel. 0705-152277.