Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Löftadalens pastorat Besöksadress: Stenviksvägen 13, 43953 ÅSA Postadress: Box 104, 43905 ÅSA Telefon:+46(340)740500 E-post till Löftadalens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Idala kyrka

Kyrkans äldsta delar anses vara från 1200-talet. 1772 förlängdes kyrkan åt öster och ett nytt kor tillkom.

Ann Karlsson

Ann Karlsson

Löftadalens pastorat

Vaktmästare

Mer om Ann Karlsson

Vaktmästare i Idala kyrka

Adress Idala kyrka och församlingshem: Idala kyrkväg 58, 439 64 Frillesås

1795 genomfördes en större renovering, där inredning, väggar och tak målades. 1947 genomgick kyrkan en stor restaurering och då byggde man även till sakristian. I kyrkans inre finns takmålningar från 1700-talet. Dessa målades 1795 av kyrkomålaren och tapetfabrikören Jacob Magnus Hultgren. 18 parvis målade bilder framställer Kristus i Gamla testamentet - det gammaltestamentliga löftet/förebilden på södra sidan och den nytestamentliga uppfyllelsen på motsvarande tavla på den norra sidan. I takets mittparti avbildas Kristi återkomst på den yttersta dagen. Takmålningarna restaurerades på 1930-talet.