Gällinge kyrka

Gällinge kyrka ligger vackert vid Bysjöns strand, mitt i Gällinge.

Adress Gällinge kyrka & församlingshem: Förlandavägen 31, 439 75 Fjärås

Det är en stenkyrka med vitrappning som till sina äldsta delar troligen är från 1100-talet. Kyrkans långhus förlängdes åt öster 1765–66 och då tillkom den nuvarande halvrunda koravslutningen. Detta kor har betydligt tunnare väggar än kyrkan i övrigt som har mycket tjocka väggar. Tornet av sten byggdes 1828 och har gett kyrkan en nyklassisistisk prägel med tidstypisk flack huv med lanternin. Sakristian i norr tillkom 1884. Kyrkan har välvt trätak med målningar i naiv stil från 1767, av en okänd målare. Målningarna överkalkades i slutet av 1800-talet men togs åter fram 1931. Ett arbete som leddes av arkitekt Axel Forssén.  Orgelläktaren tillkom 1870 och ersatte en läktare från 1700-talet. Orgelfasaden är samtida med den nya läktaren. Vid en renovering 2002 återskapades 1767 års färgschema och bänkinredningens säregna marmoreringsmålning togs fram. Församlingshemmet nordväst om kyrkan byggdes 1978.