Frillesås kyrka

Frillesås kyrka

Kyrkan uppfördes 1864–1866 efter ritningar av Albert Törnqvist och ersatte en medeltida kyrka som låg några kilometer åt väster.

Åke Grönlund

Åke Grönlund

Löftadalens pastorat

Vaktmästare

Mer om Åke Grönlund

Vaktmästare i Frillesås kyrka

Adress Frillesås kyrka: Frillesåsvägen 590, 439 63 Frillesås
Adress Frillesås församlingshem: Frillesåsvägen 565, 439 63 Frillesås

Den nuvarande kyrkan är byggd i nyromansk stil och har inslag av italiensk renässansarkitektur. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett kyrktorn i väster. Vid långhusets östra sida finns en polygonal utbyggnad där sakristian är inrymd. Sakristian skiljs av från koret och övriga kyrkorummet med ett skrank.