Frillesås kyrka

Frillesås kyrka

Kyrkan uppfördes 1864–1866 efter ritningar av Albert Törnqvist och ersatte en medeltida kyrka som låg några kilometer åt väster.

Adress Frillesås kyrka: Frillesåsvägen 590, 439 63 Frillesås
Adress Frillesås församlingshem: Frillesåsvägen 565, 439 63 Frillesås

Den nuvarande kyrkan är byggd i nyromansk stil och har inslag av italiensk renässansarkitektur. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett kyrktorn i väster. Vid långhusets östra sida finns en polygonal utbyggnad där sakristian är inrymd. Sakristian skiljs av från koret och övriga kyrkorummet med ett skrank.