Engagera dig ideellt

Här kan du läsa mer om Blomstra-samtal och om att engagera sig ideellt i Svenska kyrkan i och runt om Åsa och Frillesås.

Författaren och pastorn Tomas Sjödin skriver följande - Den som hittar sin plats tar ingen annans.
Han mötte människor som ville hitta sin plats genom s.k. "Blomstra-samtal" där tre nyckelfrågor ställdes: 

  • Vad vill du – vad är ditt "ja"?
  • Vad har du - hur har Gud utrustat dig, vad är du bra på?
  • Hur gör du – har du ett sammanhang där du får ge ditt bidrag eller söker du det hos oss?

Har du lust att få frågan; vad brinner du för?
Vill du vara med i en uppgift som kan glädja en medmänniska?
Diakonen vill gärna få ett "Blomstra-samtal" med dig!

Det finns flera olika områden du kan engagera dig i genom ideellt arbete både i Åsa och Frillesås, till exempel:

Köksgruppen

Vill du duka, servera eller ställa i ordning inför ex. onsdagsluncher i S:t Lars, söndagsgudstjänsternas kyrkkaffe eller på olika födelsedagsfester i församlingshemmen.

Resursgruppen

Har du lust för andra praktiska göromål som att ex. rensa ogräs, plantera växter eller städa skåp och lådor i församlingshemmen.

Besökstjänsten

Tycker du om att hälsa på äldre, ensamma människor, finns det möjlighet att göra hembesök både på äldreboendena eller i hemmen.

Väntjänsten

Varje torsdag firar vi gudstjänst på våra äldreboenden både i Åsa och i Frillesås, 1 gång i månaden, på måndagar, har vi högläsning på Löftagårdens äldreboende. Vid dessa tillfällen behöver vi hjälp att hämta och lämna de äldre på de olika avdelningarna till en stunds gemenskap.

Kyrkmormor/morfar

Varje vecka har vi flera olika barngrupper i våra församlingshem. Vid dessa tillfällen är det bra att vara flera vuxna som kan läsa högt för barnen, hjälpa till med fika eller bara finnas med och stötta.


Engagera dig ideellt!
Kontakta pastoratets samordnare för ideellt medarbetarskap.