Foto: Andreas Karlsson

Begravning

En dag är vår stund på jorden över, kort och flyktigt eller mättad av dagar. Att livet är ändligt väcker starka känslor i oss. Kristen tro vill bidra med både tröst och hopp.

I samband med ett dödsfall har de anhöriga många kontakter med församlingen. Vid själaringning och tacksägelse, i samband med begravning och i några fall genom att den som har sorg vill delta i en Leva vidare-grupp. Vi delar det omöjliga med varandra.
Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen om du vill veta mer eller har frågor!

Hitta graven
Du kan själv söka efter gravar i vårt gravregister via www.gravar.se Du söker på på kyrkogårdsförvaltningen i Löftadalen.
Gravbok började föras först på 1940-talet, så innan dess är informationen om de gravsatta bristfällig eller saknas.

Du kan kontakta gravadministrationen på tel. 0340-74 05 33 vid frågor eller om du inte hittar graven som du söker.

Du kan också läsa vår begravningsfolder för mer information

Vårt begravningsombud är: Sten Kristoferson.
Du kan mejla Sten på: germund44@gmail.com 
Här kan du läsa mer om vad ett begravningsombud gör

Kontakta oss

Begravningsfrågor - 0340-74 05 33
Telefon - 0340 74 05 00
Telefontid mån-tis & tors-fre kl 9.30-10.30. Övrig tid svarar vi om möjligt.

Skicka e-post till oss

Besöksadress:
Stenviksvägen 13
43953 ÅSA

Postadress:
Box 104
43905 ÅSA