Artikel: Så tar du hand om dina relationer

Ta hand om dina relationer! Nätverka mer och få ditt kontaktnät att växa! Så gör du för att hitta den rätte! Ofta kan man åtminstone hitta en rubrik i dagstidningar och magasin som handlar om relationer. Men hur gör man för att vårda sina relationer och finns det faktiska råd att ge när det handlar om något så individuellt? Christina Glemme Wannebo jobbar som präst och har lång erfarenhet av att jobba med människor i livets alla skeden och där just relationer är en central punkt.

Ibland kan man höra uttrycket att odla en relation. Det kan handla om en nära relation men också till exempel om relationer i ett närverk där det framför allt kanske rör sig om arbete, idrott eller något annat som är mer ytligt. Oavsett vilken grund relationerna har så är metaforen att odla dem på många sätt träffande. Likt odlingen av växter behöver även relationer näring, omvårdnad och i vissa fall ansas för att växa och bibehållas.
Men hur skall man göra för att just odla sina relationer? Finns det skötselråd även för relationer precis som för blommor?

För att få tips kring detta har jag träffat Christina Glemme Wannebo som jobbar som präst i Löftadalens pastorat. Christina har lång erfarenhet av att träffa människor i olika situationer och där är frågan om relationer ofta en återkommande punkt.
Många gånger pratas det om hur man vårdar en relation till en partner, men hur skall man göra för att vårda och bibehålla en vänskapsrelation?
- Alla relationer behöver tid och närvaro för att kunna växa. Nu använder vi oss ofta av sociala medier för att hålla kontakt, men att mötas då och då, ansikte mot ansikte ger något mer, säger Christina. Det kan också vara värdefullt att höras av på till exempel födelsedagar eller andra viktiga dagar under året. Christina fortsätter och poängterar också vikten av att visa intresse och lyssna in den andre, vilket är viktiga grundstenar i alla relationer.

En nära relation till exempelvis en partner är något man ständigt jobbar på. På samma sätt som en trädgård aldrig blir klar så är detta en sanning även för våra relationer. Många gånger kan det dock, speciellt när det kommer till mänskligt beteende, vara lättare att poängtera för andra hur de skall vara eller bete sig snarare än att se till hur man själv gör eller är. Om man ändå vänder blicken inåt och startar med sig själv, hur ger jag näring åt en relation till min partner?
- De nära relationerna vill och behöver vi satsa ännu mer på. Ibland tror vi att det bara kan rulla på och att det sköter sig självt, men man får aldrig ta den andre för given, menar Christina.
- Jag tror det är värdefullt om man kan påminna varandra om den där första tiden då allt var nytt och spännande och berätta för varandra vad det var man först fastnade för. En låga kan inte hållas vid liv om man inte ger den nytt bränsle. Då gäller det att ge varandra tid, uppmärksamhet och närhet. Överraska varandra!, tillägger Christina.

För att en plantering skall frodas och växa sig stark behöver den i omgångar rensas. Detta gäller även för våra relationer. Även om det är smärtsamt kan man ibland behöva kapa en relation för att få energi till att vårda och odla andra.
Men hur vet man när en relation tar mer energi än den ger?
- När man inte kan vara sig själv och hela tiden måste fundera över vad man säger eller gör, det kan vara en varningsklocka, säger Christina. Hon fortsätter:
- När den andre prioriterar andra saker som gör att man känner sig oviktig och när glädjen försvinner är det också dags att fundera över relationen.
I många fall kan steget efter det att man inser att man kanske skall bryta med någon vara ganska besvärligt. Att faktiskt säga till någon att man inte längre vill vara vänner eller kanske ännu svårare att bryta med en partner blir så svårt att man bara skjuter på det. Hur man skall agera i sådana situationer finns det inga skrivna manualer för. Ofta kanske man väger för och nackdelar emot varandra och försöker räkna ut hur man skall lösa situationen på bästa sätt, både för sig själv och för den andre. Vad man dock kan tänka på och som ofta ger en ingång till hur man skall gå vidare är att ställa sig frågan; hur skulle jag vilja bli behandlad om det handlade om mig? Svaret kanske inte ger en lösning som är lätt att genomföra, men förmodligen kommer det att ge en vägledning som håller.

Av: Andreas Karlsson