Artikel: Oron gnager i mig

Vad kan jag påverka och vad ligger utanför min kontroll? Kan jag acceptera att jag måste släppa tankarna för en stund på det som varit och det som skall ske för att få lugn i mitt liv?

”Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? [...]Gör er inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer”
- Jesus ur Matt. 6:22, 26

Om vi skulle titta in i djupet av våra hjärtan så skulle vi nog alla hitta precis samma känslor där, nämligen rädsla, oro och ångest. Ingen av oss kommer undan. Och nog kan vi tycka att vi finner goda skäl för ångesten. Därför det är ju så mycket vi inte kan kontrollera. Varken i världen eller i våra egna liv. Att inte riktigt veta vad som händer imorgon eller kunna göra något åt gårdagen kan lätt uppta så mycket tankemöda och kraft att det blåser ur proportion. Så vad ska vi ta oss till?

Vi kan be till vår Herre. Bön till vår Herre har en förmåga att ge allt sina rätta proportioner och med rätta proportioner kommer också sinnesro.
En bön som vi borde lära oss utantill är den s.k. ”Sinnesrobönen”: Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

När vi ber den bönen så vill Gud ge oss något för att vi ska få sinnesro. Vad är det Gud ger? Gud ger oss två dagar. På de två dagarna kan vi lägga bort all oro, all ångest, all rädsla och alla bekymmer.
En av dessa dagar som Gud ger oss kallas - ”igår”. Gårdagen med alla sina misslyckanden, sin smärta och plåga och allt som bara blev helt fel – den dagen har passerat för evigt bortom min förmåga att påverka. Den dagen VAR min – nu lägger jag den i Guds händer.

Den andra dagen kallas ”imorgon”. Morgondagen med alla sina potentiella problem, sina eventuella bördor, allt jag kanske kommer misslyckas med och alla faror jag kanske kommer utsättas för, allt det där som håller mig vaken på natten och talar om för mig hur hemskt allt sannolikt kommer att bli – den dagen är precis lika bortom min kontroll att påverka som ”igår”. Imorgon är Guds dag – den kommer att bli min.

Då finns det bara egentligen en dag kvar för oss där vi faktiskt kan göra något - och det är ”idag”. Och det är den viktigaste dagen av dem alla. Med Guds hjälp kan vi bära dagens bördor. Med Guds hjälp kan vi kämpa i dagens strid mot utmaningarna. Men det är när vi lägger till oron över allt som hände ”igår” och ångesten över vad som kanske händer ”imorgon” som vi går under. ”igår” och ”imorgon” är inte våra dagar, de är Guds dagar – så ge dem till Honom.

Tillsammans med Gud kan du göra något åt ”idag”. Varför inte då be sinnesrobönen? ”Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”.

Du har fått idag.

Av: Jacob Molén