Artikel: Något måste göras

Mycket snack och lite verkstad heter det ju som bekant i ordspråket. Detta syftar till att man inte bara kan prata om saker och ting utan att man faktiskt också måste utföra dem. Detta är inte alltid lätt, men ändå nödvändigt. Ord utan handling blir ganska platta i sammanhanget.

I Bibeln uttrycks detta bland annat i orden från Jakobs brev 2:14-17; ”Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: “Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.”

Det är alltid lätt att komma med deviser till andra, men frågan är hur vi ser på dessa tankar utifrån vårt eget liv. Hur tar vi själva ansvar för att ge våra med-
människor ”vad kroppen behöver”.
I många fall kan man vaggas in i tron att handling måste vara de stora yviga gesterna och man kan lätt bli lite nedslagen över det faktum att just jag kanske inte anmäler mig som till exempel volontär hos olika organisationer som hjälper utsatta människor. Men behöver verkligen trons handling alltid vara storartad för att räknas? Självklart inte. Många vittnar om att en enda kram eller ett vänligt ord har på många sätt förändrat deras liv. En ganska svindlande tanke att något så litet som en kärleksfull mening förändrar på djupet. Kyrka och församling är vi tillsammans och här blir handling, medmänsklighet och tro en grundbult. Att ge en kram, säga ett vänligt ord eller samtala med någon man inte känner vid kyrkkaffet kan alla göra. En liten handling som kan bli till något stort, det kan bli varje dags utmaning!

Andreas Karlsson
Kommunikatör