Artikel: Någon som lyssnar

På Drottninggatan 33 i centrala Göteborg ligger Samtalsmottagning för unga som drivs av Stadsmissionen. Här arbetar både präster och kuratorer med samtalet som fokus och målgruppen är unga mellan 14-25 år. Jag har träffat Anders Anderberg som är präst och jobbar på mottagningen.

Vad är Samtalsmottagning för unga?
Samtalsmottagningen kan man vända sig till när man känner att man behöver få prata om något som oroar i ens liv. Det kan till exempel handla om att man har hamnat i nedstämdhet eller ångest, men det kan också handla om relationer eller prestationsångest, men oavsett skäl så är alla anledningar till att man söker samtal lika viktiga berättar Anders Anderberg som jobbar på mottagningen.

Det som skiljer Stadsmissionens mottagning mot andra instanser som
erbjuder samtal är till exempel att det man pratar om inte behöver ha ett speciellt fokus. Det är inga områden som måste prioriteras för att den som söker skall få hjälp. Det finns heller ingen begränsning i hur många gånger man får komma till mottagningen. Det är behovet hos den som söker hjälp som styr. Mottagningen har unga mellan 14 till 25 år som målgrupp och den största andelen av de som söker hjälp är mellan 20 och 25 år.

Anders Anderberg prästvigdes 1995 och har sedan dess arbetat i försam-
lingar fram tills att han för tre år sedan började på mottagningen. Under sin tid som församlingspräst kände han ett speciellt engagemang för ungdomar och att hitta möjligheter för samtalet som verktyg. Detta driv gjorde att han började jobba på mottagningen och han känner att valet var helt rätt. Ganska omgående märkte Anders att de ungdomar som han mötte i samtalsrummet på Stadsmissionen var en annan målgrupp än den han var van vid att möta som församlingspräst vilket blev spännande och utmanande.

Hur kommer man i kontakt med er?
- En stor del av de som kontaktar oss har blivit rekommenderade oss från andra som redan varit i kontakt med mottagningen, berättar Anders. Självklart spelar webben en stor roll och är en stor kontaktyta, men även sjukvården, andra ungdomsmottagningar och församlingar med flera hänvisar till oss. Jag tror att vi kompletterar varandra vilket gör att det är lätt att hänvisa till oss och på samma sätt är det lätt för oss att kunna hänvisa till andra instanser när vi bedömer att det behövs, menar Anders.

Målet är att alla som tar kontakt med mottagningen och söker tid för samtal skall få komma på ett första besök inom 2-3 veckor. Många undersökningar
visar att den psykiska ohälsan bland unga ökar dramatiskt och detta gör att trycket på samtalsmottagningen konstant är högt. Bara förra året genomfördes cirka 2200 besök med närmare 300 personer.
Behöver ni säga nej till unga som söker hjälp?
- Vi säger aldrig nej till någon som söker samtal, däremot kan väntetiden bli längre än normalt om vi har högt tryck för tillfället. Vid dessa tillfällen hänvisar vi till andra mottagningar, till exempel vårdcentraler eller andra ungdomsmottagningar, vid enstaka fall händer det att vi även hör av oss till närliggande församlingar, förklarar Anders.

Vad får man prata om?
-Det viktiga är att man samtalar och då blir om vad mindre viktigt, säger Anders. Alla anledningar och orsaker till varför man söker sig till oss är lika giltiga. Det är behovet som får styra helt enkelt.

Har du tips till föräldrar om hur de skapar förutsättningar för att lättare prata med sina barn och ungdomar om till exempel sådant som känns svårt?
- Jag tror att det är viktigt att vara nyfiken på sina barn. Naturligtvis måste man respektera deras gränser på samma sätt som med vuxna, men att man ändå hela tiden försöker att fråga och prata, säger Anders. Om man gör det kan man också närma sig de frågor som är svårare att ställa. Det skapar en bra grund för att också barnen skall våga prata om sådant som kan kännas svårt. Som kristen tror jag också att det hjälper att be för sina barn. Anders fortsätter: - Jag tror också att det hjälper om man som förälder har ett kontaktnät runt om sig att prata med. Det kan finnas i vänner, grannar eller i församlingen till exempel. Att själv kunna bearbeta sin oro med andra gör att man kan på ett bättre sätt kan finnas till hands för sina barn.
Anders tipsar även om att skapa mötesplatser där man på ett odramatiskt sätt kan prata med varandra. Det kan t.ex. vara att gå ut med hunden tillsammans eller att regelbundet ta en fika tillsammans.