Artikel: Ge bort det som betyder mest

Vad önskar du dig egentligen i julklapp? Frågan kommer varje år och många gånger kan de önskningar man lyckas komma på till och med kännas krystade för att man över huvud taget skall kunna svara någonting.

Skulle det då inte vara skönt om det fanns undersökningar som slog fast vad de flesta barn och vuxna önskade sig? Och hade det inte varit fantastiskt om det man önskade sig mest var något som man kan ge bort varje år utan att det känns tjatigt? Lägg sedan till faktumet att det man önskar sig mest av allt är samma sak oavsett om man är barn eller vuxen! Låter det för bra för att vara sant?

Under 2019 gjordes en omfattande undersökning i USA bland drygt 2000 barn i åldern 6-17 år där det framkom att 73 % uttalat önskade sig mer tid med sina föräldrar eller närstående. Liknande undersökningar i resten av världen pekar på exakt samma sak, att tid tillsammans är en uttalad önskan. Vad som också framkom i undersökningen var att 70 % av barnens föräldrar också önskade att de hade mer tid att spendera med nära och kära.

När årets julklapp lanseras varje år är det inte dessa undersökningar som ligger till grund för det man presenterar, nej det är istället handeln som enträget talar om för oss att det vi mest vill ha i present är någonting som måste köpas för pengar. När man tänker efter känns resonemanget ganska givet, men det är inget som man måste anamma. Istället kan man grundligt fundera på om man faktiskt behöver nya prylar i den utsträckning som vi i dag införskaffar dessa varje år, när vi helt klart oavsett ålder har en önskan om sådant som inte går att köpa för pengar.
Ytterligare en aspekt på att ge av sin tid är att man då bidrar till en mer hållbar syn på att ge bort gåvor. Tiden är kanske den mest miljömässiga av alla julklappar och blir på så sätt också synnerligen aktuell som present.

Om man vill ge bort tid, hur skall man göra för att det skall bli en bra gåva?
Naturligtvis är det svårt att ta bort alla former av traditionella julklappar som spel, leksaker eller andra prylar och det är heller inte nödvändigt. Vad man kan göra är att enas om att spendera en lägre summa som kan medföra att man i gengäld kan få mer ledigt eller att man gör aktiviteter tillsammans. Flera experter inom psykologi menar att det viktiga inte är att göra överväldigande saker när vi umgås, utan att det räcker att helt enkelt vara just tillsammans.
Om du klickar på länken nedan hittar du ett gåvokort som man kan ge till nära och kära där de själva får vara med och välja vad ni skall ägna er åt en given dag, till exempel under jullovsdagarna.
Under julen 2019, utmana dig själv och andra och ge bort det som betyder mest, ge av din tid.

Av: Andreas Karlsson

Gåvokort

Här kan du ladda ner gåvokortet som ger av din tid. Ge bort en härlig dag tillsammans med nära och kära! Ladda ner och ge till någon i jul.

Ladda ner gåvokortet!