Foto: Wikipediaanvändare "Jorchr"

Löderups kyrka

Löderups kyrka härstammar från 1100-talet och är helgad åt Sankt Olof.

De äldsta delarna är långhuset och det breda västtornet. På 1400-talet välvdes kyrkan. C.G. Brunius rev det gamla koret och absiden 1860 och byggde istället två korsarmar och ett nytt tresidigt kor. Sakristian tillkom 1929.

Nordost om koret, intill vägen, står en medeltida kastal; det vill säga ett fristående kyrktorn, som ursprungligen byggdes för försvar och var en del av en ringmur som omringade kyrkan.

Dopfunten är från 1160. Precis som dopfunten i Valleberga kyrka är denna gjord av Trydemästaren. Den liknar Vallebergas dopfunt men visar delar ur Kristi lidande och seger samt dramatiska scener ur Sankt Olofslegenden. På foten stretar huvuden i de fyra vädersträcken, symboler för gott och ont, hedendom och kristendom.

Prediktstolen från ca 1605 av den berömde Jacob Kremberg i Lund är en annan sevärdhet i Löderups kyrka. Den visar i mycket dramatiska, eleganta och perspektivrika bilder visioner ur Johannes uppenbarelse.

Altartavlan ”Kristus i Emmaus” är målad 1878 av den store danske konstnären Carl Bloch, känd för sina Kristusmotiv. 

I södra korsarmen finns ett altare från 1735 i karolisk barockstil av Mattias Stenberg. Den innehåller även delar från en ännu äldre altaruppsats tillverkad av Jacob Stenberg, samme konstnär som gjorde predikstolen.

I vapenhuset står en sönderhuggen medeltida kyrkdörr. Enligt sägen ska Jens Grim, riddare och riskråd på 1300-talet med säte i den väldiga borgen Vallen (sannolikt dagens Tosterup), ha rövat och plundrat i Löderup. Prästen i Löderup bannlyste honom, men Jens svarade med att skicka sina män till kyrkan för att slå ihjäl prästen. Denne sökte skydd i kyrkans helgade rum, men Jens Grims män slog in kyrkporten och dödade prästen. Prästen sägs vara begravd sydost om kyrkan. På graven ställde man prästens käpp och den ska ha vuxit upp till den märkliga, gamla ek som står där än i dag.