Foto: Wikipediaanvändare "Jorchr"

Hörups kyrka

Hörups kyrka, med anor från 1100-talet, ligger väl synlig uppe på Hörupsåsen med milsvid utsikt över den kringliggande bygden.

Hörups kyrka, av vitputsad kalksten, byggdes i romansk stil på 1100-talet. Delar av tornet och grunden i de ursprungliga långhusmurarna står kvar från denna tidiga medeltid. Valvslagningen i kyrkan är från 1400-talet. I mitten av 1800-talet blev kyrkan för liten och byggdes till med hjälp av kyrkorestauratorn C.G. Brunius från Lund. Nu fick kyrkan sina korsarmar och de fina medeltida målningarna i valven togs fram. Ytterligare en ombyggnad gjordes i början av 1900-talet då det tidigare breda tornet blev ombyggt till dubbeltorn. Förmodligen ville byggmästare Teodor Wåhlin efterlikna Lunds domkyrka.

Dopfunten är från 1100-talet, huggen i sten av Mårten Stenmästare.

Predikstolen från 1600-talet är snidad i trä av den berömde skulptören Jacob Kremberg. Han har i perspektivrika bilder framställt visioner ur Uppenbarelseboken.

Krusifixet som hänger i norra korsarmen är från 1500-talet och har troligen haft sin plats framme i koret.

Altartavlan Christus Consolator (Kristus Tröstaren) är målad av den danske konstnären Carl Bloch 1875. Christus Consolator är en av Blochs mest berömda och kopierade motiv, men originalet finns här i Hörups kyrka.

Kyrkogården utökades 1914 med den sluttande marken söderut från kyrkan. Genom att kyrkogården är så kuperad avdelades den i terrasser. En rejäl trappa leder besökaren från en terrass till nästa.