Foto: Wikipediaanvändare "Jorchr"

Glemminge kyrka

Glemminge kyrka ersatte en liten, medeltida kyrka som stod på samma plats.

Ända sedan 1100-talet har det stått en kyrka på samma plats i Glemminge. Den ursprungliga kyrkan var en liten, romansk stenkyrka. I slutet av 1800-talet växte församlingen och röster höjdes för en modernare och större kyrkobyggnad. Den gamla kyrkan revs och en ny kyrkan i tegel i gotikimiterande stil byggdes med hjälp av arkitekten Peter Boisen från Ystad. Den nya kyrkan invigdes år 1900.

Många inventarier från den gamla kyrkan finns bevarade, som dopfunten från 1100-talet, ett medeltida rökelsekar i malm och ett krusifix från 1400-talet.

Predikstolen är från 1637 och avbildar evangelisterna och frälsaren på sidorna. Den har en tillhörande predikstolskrona med duva och lövverk i guld och överst korsfararna och frälsaren.

I kyrkan finns en helfigur av Johannes Döparen. Den är gjord av Mathias Stenberg från Ystad 1739. Den användes under många år som dopfunt.