Meny

Vid begravning

I vilken ordning kan saker ske vid ett dödsfall

När de anhöriga beslutar om begravningsform och ritual bör den avlidnes eventuella önskemål följas så lång det är möjligt. Begravningen omfattar olika delar:

Församlingsexpeditionen

Ni kan vända er till oss för att få kontakt med någon av våra präster.
Detta kan ske redan före besöket på en begravningsbyrå.
På expeditionen kan ni även få hjälp med att välja gravplats och övriga frågor.

Begravningsbyrån

Det är vanligt att anlita en begravningsbyrå som kan hjälpa till med de praktiska frågorna vid en begravning, boka tid, intyg, gravplats, kista, urna, transporter, annonsering m m.
Anhöriga kan själva sköta allt eller vissa delar av förberedelserna.

Själaringning

När dödsfallet anmälts till församlingsexpeditionen ringer kyrkklockorna kl. 11.00 den dag (mån-fre) som anhörig varit med och bestämt.
Kyrkan är då öppen för besök och ljuständning.

Tacksägelse
sker i samband med söndagens gudstjänst. Anhöriga har möjlighet att välja vilken dag och i vilken kyrka tacksägelsen ska ske

Begravningen kan omfatta tre delar:
Bisättning, begravningsgudstjänst och gravsättning.

När Ni överväger vilken begravningsform och begravningsgudstjänstens olika moment tänk då på den avlidnes eventuella önskemål

Bisättning
ger möjlighet till ett personligt avsked när den avlidne lagts i kistan.
En andakt i anslutning till bisättningen kan hållas.

Bårtäcke
Ett bårtäcke lägger man på kistan istället för kistdekoration, man kan därmed också ha en enklare kista. Församlingen har ett bårtäcke som lånas ut efter förfrågan.

Begravningsgudstjänsten
är en gudstjänst för de efterlevande med avsked och ett överlämnande av den avlidne i Guds händer. Inför begravningsgudstjänsten tar prästen kontakt med anhöriga. Ni får då tillfälle att tala om psalmer - och musikönskemål, samt utformningen av själva gudstjänsten.

Förslag på gudstjänstordning finns i psalmboken. Det finns utrymme för alternativ.