Foto: Kerstin Andersson

Morgonmässa

en stilla sund att starta dagen med

Vi firar mässa några torsdagar under terminerna kl. 8.30 i Löddeköpinge kyrka.

Alla äar välkomna till en stund i kyrkan följande dagar
7 mars, 4 april samt 9 maj.