Foto: Kerstin Andersson

Löddeköpinge kyrka

Kyrkan är byggd av putsad och vitkalkad mursten och flintasten.
Kyrkan har under århundradena genomgått några stora restaureringar. 1868 skedde en stor ombyggnad av kyrkan, 1930-40 och 1986-87 gjordes renoveringar som fått kyrkan att se ut som den gör idag. Under 2016 kalkades kyrkan om utvändigt och delar av taket ersattes.
Kyrkan har ett rektangulärt långhus, ett kor med femkantig absid samt ett kraftigt fyrkantigt västtorn. Långhuset och koret är uppfört i romansk tid och tornet byggdes troligen under sen medeltid. Långhusets fönster sattes in under renoveringen 1868 och är rundbågiga med de övre fälten i färgat glas.
Under renoveringen 1986-87 byggdes en sakristia åt norr. Dörrarna mellan vapenhuset och långhuset togs bort samtidigt.

Kyrkans interiör är vitkalkad. Vid renoveringen 1986 togs målningar fram i koret. Bäst bevarade är målningarna i valvbågarna, men också uppe i korvalvet kan man se rester av evangelistsymbolerna från 1400-talet.

Altaruppsatsen och altarringen tillkom vid ombyggnaden 1868. Altaruppsatsen innehåller en gipskopia av Bertel Thorvaldsens Kristusstaty.

Av den ursprungliga dopfunten från 1100-talet finns idag bara cuppan av sandsten kvar. Vid restaureringen 1987 fick cuppan en ny fot av sandsten. Ett litet dopaltare sattes dit samtidigt.

Predikstolen är kyrkans förnämsta inventarie p g a de alabasterreliefer som pryder den. Predikstolen är troligen från 1600-talet och relieferna härstammar troligen från Holland.

Adress:

Ådalsvägen 12, 246 35 Löddeköpinge