Meny

Kyrkogårdarna

Här är en del av de bestämmelser och regler som gäller

Gravsättning
På expeditionen finnsdet personal som gärna hjälper er eller kom in och hämta foldern där du kan läsa vidare. Då får Ni veta vilka alternativ av gravplats församlingen erbjuder.

Gravrätt 
uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden.
Någon av den avlidnes anhöriga antecknas som gravrättsinnehavare. Om det inte finns någon efterlevande som kan eller vill bli innehavare är gravrätten förbehållen den avlidne i 25 år efter gravsättningen.

Ladda ner Begravningsbroshyren i pdf-format

 

Etiska regler för arbete på våra kyrkogårdar. Läs på respektive länk:
Etiska riktlinjer vid gravgrävning (pdf)
Gravgrävning och återfyllning (pdf)
Etiska regler för krematorieverksamhet (pdf)

 Gravrätt och gravbrev
Gravrätt ger dig rätten till en viss gravplats och gäller vanligen i 25 år och kan därefter förlängas. Gravrätten ger dig rätt att bestämma vem som skall gravsättas och hur graven utsmyckas.
Utformningen av gravsten regleras i  kvartersbestämmelserna och kan variera från plats till plats. På vissa områden kan det tex vara styrt av vilka storlekar gravstenarna skall ha, kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravordning.

Gravvård (gravsten)
Med gravplats följer det inget tvång att skaffa en gravvård. Gravvård skall anpassas efter de regler som finns. Form och material kan variera som t.ex sten, smide eller trä. Ritning eller beskrivning av gravvården måste godkännas.

Gravrätten innebär också ett ansvar för att hålla gravplatsen i vårdat skick annars kan gravrätten förverkas och återgå till förvaltningen.
Gravplatsen kan återlämnas före periodens utgång.
Läs mer om detta i begravningslagen.

 Gravsköttsel
En vacker begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Gravplatsen anläggs och sköts enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs.
Om gravplatsen blir uppenbart vanvårdad kan den återtas.

Den som behöver hjälp och råd om gravskötsel, plantering, teckning av avtal etc är alltid välkommen att kontakta vår expedition.

Ett gravskötselavtal kan innehålla t ex grundskötsel, plantering, utsättning av blommor på speciella högtider, granristäckning med mera.

Grundskötselavtal innehåller:
Regelbunden tillsyn och renhållning av gravplats
Borttagning av vissna blommor
Singel- och jordpåfyllning vid behov
Lövräfsning
Borttagning av granris


Gravstenars säkerhet – ett delat ansvar
En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Begravningslagen kapitel 7 § 30.
Vad är en farlig gravsten: En gravsten som är högre än 30 cm och inte har de säkerhetsdetaljer som ska finnas och/eller som lutar mer än 9 grader.

Vad ska finnas: Minst 2 dubbar i rostfritt stål i varje skarv, med en grovstorlek och längd som är anpassad för stenens vikt och höjd. Fundamentet skall nå minst en tredjedel av stenens höjd ner under mark. Om dessa är uppfyllda så klarar stenen det test som skall göras.

Hur testar man stenen: Genom att tryckbelasta med 35 kg på toppen av stenen med ett special instrument. Denna test utförs av kyrkogårdens personal som har instrument och utbildning för att genomföra provet på ett säkert sätt.

Varför 35 kg (350N): Det är vad man bedömt vara rimlig last när någon skall resa sig upp men tappar balansen och hugger tag i tex. gravstenen för att inte falla.

Hur åtgärdar man: Ta kontakt med en stenhuggare som kan ge pris för arbetet. Det är ett riskabelt arbete eftersom en normalstor sten väger mellan 175 och 350 kg.

Måste man åtgärda stenen: Stenen skall vara monterad på ett säkert och värdigt sätt och detta är gravrättsinnehavarens ansvar.

Vad gör man om man vill att stenen skall ligga: Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så får du besked om du kan ha den liggande. Det går ofta att arrangera så att stenen ligger säkert och välplacerat på gravplatsen, till detta arbete anlitas stenhuggare.

Vi förstår att det kan väcka starka känslor när man möts av en säkrad sten.
Denna säkring görs genom att vi sätter en påle där spännband fästes, säkringen görs helt efter de reglementen som finns. De som vill ha hjälp eller råd angående gravstenar och gravordningar får gärna ringa kyrkogårdsförvaltingen.

Christer Arneson
Kyrkvaktmästare -arbetsledare/kyrkogårds-och fastighetsfrågor
tfn: 0708-97 03 96
christer.arneson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Britt-Marie Erlandsson
Assisten/handläggare av gravvårdsärenden
tfn: 046 708040
britt-marie.erlandsson@svenskakyrkan.se

 
 
 
En ny instruktion för gravstenssäkring har utarbetats och blivit klar i slutet av 2012 och instruktion för prövning och gravstenssäkerhet för monterande gravstenar finns här:
 Gravstenssäkring

Nya monteringsanvisningar har också upprättas och finns här: CGKs monteringsanvisningar

Det är vi som arbetar på våra tre kyrkogårdar

Christer Arneson

Christer Arneson

Löddebygdens församling

Kyrkvaktmästare - Arbetsledare

Johanna Axelsson

Johanna Axelsson

Löddebygdens församling

Kyrkvaktmästare

Sanna Erlandsson

Sanna Erlandsson

Löddebygdens församling

Kyrkvaktmästare

Pontus Kvarnholt

Pontus Kvarnholt

Löddebygdens församling

Kyrkvaktmästare

Stefan Wikström

Stefan Wikström

Löddebygdens församling

Kyrkvaktmästare