Högs kyrka

Kyrkans långhus, kor och absid är byggt av flinta av växlande storlek och gråsten. Den största ombyggnaden skedde 1891 då sidoskeppet byggdes till.
Tornet byggdes 1842 och ser likadant ut ännu idag. Kalkmålningarna togs fram i slutet av 1950-talet och härstammar troligen från 1400-talet. Medan måleriet längs valvbågarna troligen tillkommit redan på 1200-talet.

Altaruppsatsen är snidad av bonad ek, troligen från 1590-talet. Altaruppsatsen är daterad 1598, men de nuvarande bildfälten är från 1891.

Dopfunten är av sandsten från andra hälften av 1100-talet och är unik p g a sin fyrkantiga form.

Predikstolen är av ek och troligen tillverkad 1583. Predikstolen har varit målad men avlutades i samband med ombyggnaden 1891.

adress:

Högs kyrkoväg 9, 244 93 Kävlinge