Foto: Wikipediaanvändare "Jorchr"

Högseröds kyrka

Från den 1/6 2021 gäller följande riktlinjer i Löberöds församling:

I våra kyrkor gäller följande antal besökare tills vidare:

Högseröd, 50 personer,

Harlösa, 40 personer i långskeppet + 10 personer i nykyrkan,

Hammarlunda, 35 personer.

Dessa siffror inkluderar personal.

 

Här hittar du information om att hyra Högseröds församlingshem i samband med dop, vigsel eller begravning.

Om Högseröds kyrka:

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet, en tillbyggnad åt väster utfördes under medeltiden. Kyrkan bestod av ett långhus med ett smalare kor och en halvrund absid. Före 1857 fanns tornet på kyrkans västra del, ännu tidigare skall en klockstapel av trä ha funnits. 1857 revs det dåvarande tornet och ett nytt byggdes vidkyrkans norra långsida, det son finns idag. Vid samma tidpunkt byggdes vid kyrkans norra långsida, det som finns idag. Vid samma tidpunkt revs vapenhuset som var beläget på södra långsidan, kvar finns en portal som visavisar att här har funnits en ingång. De två kyrkklockorna är från 1680 och 1744.I kyrkan finns en dopfunt av sandsten tillverkad omkring 1200. Triumfkrucifixet är från 1600-talet. År 1915 fick kyrkan nya bänkar, ny predikstol och nytt altare. Altartavlan, som föreställer "Vandringen till Emmaus", är målad av kontnären Herman Österlund.Kyrkan har reparerats åtskilliga gånger. Det senaste tillfället var 1979 då en ny orgel köptes och sattes in vid norra långväggen. Tornrummet bak orgeln byggdes då om till sakristia.Högtalaranläggningen och hörselslinga med stavar finns. I församlingshemmet intill kyrkan finns WC.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Klicka här för karta

Gps koordinater  55.79410,   13.56157

Vaktmästare i Högseröds kyrka

Christer Månsson

Löberöds församling

Vaktmästare Högseröd