Foto: Wikipediaanvändare "Kallerdis"

Hammarlunda kyrka

Från den 1/6 2021 gäller följande riktlinjer i Löberöds församling:

I våra kyrkor gäller följande antal besökare tills vidare:

Högseröd, 50 personer,

Harlösa, 40 personer i långskeppet + 10 personer i nykyrkan,

Hammarlunda, 35 personer.

Dessa siffror inkluderar personal.

 Här hittar du information om att hyra Hammarlunda församlingshem i samband med dop,vigsel eller begravnig.

Om Hammarlunda kyrka:

Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet. Vid renovering på 1960-talet framkom fragment av två tidigare stavkyrkor. Kyrkan är helgad åt Sankta Anna. Den uppvisar den romanska tidens grundplan med rektangulärt långhus, lägre och smalare kor samt halvrund absid längst i öster. Byggnadsmaterialet är gråsten och sandsten.I väster reser sig det runda tornet som sannolikt har avsetts till försvar. Tornet har uppförts något senare än själva kyrkan. Under senare delen av medeltiden placerades ett vapenhus framför huvudingången mot söder. I stort sett har Hammarlunda kyrka bevarat sitt ursprungliga utseende.Äldst bland inventarierna är dopfunten av sandsten. Den är huggen i ett enda block och har säkerligen utgått från Mårtens verkstad. Altaruppsatsen är ett renässansarbete från 1589. Ursprungligen hade kyrkan en s k läktarpredikstol daterad till 1636. Delar av denna ingår i den nuvarande predikstolen. Predikstolen var en gåva av Henrik Ramel på Löberöds slott, som också prytt predikstolen med sitt vapen.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK


Klicka här för karta

Gps koordinater 55.73708, 13.43809 

Vaktmästare i Hammarlunda kyrka

Helmuth Wolf jr

Löberöds församling

Vaktmästare Hammarlunda