Foto: Nadine Minner

Leva vidare

En samtalsgrupp för dig som förlorat någon

Ibland kan sorgen efter ett dödsfall kännas alltför tung. Det kan betyda mycket att få dela tankar, känslor och minnen med andra i samma situation.

Svenska kyrkan vill finnas där för dig – i sorgen och i hoppet. 
Alla som önskar stöd i sitt sorgearbete är välkomna att delta, oavsett livsåskådning.

En Leva vidare-grupp startar den 4 oktober kl 13.00 i församlingshemmet i Kopparberg. 
Vi fikar och samtalar tillsammans.

Gruppen leds av en präst eller diakon som har tystnadsplikt.

Samtalsgruppen är kostnadsfri. 

Välkomna!